Termeni și condiții - Marksome

Termeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII

Ultima actualizare: 14 Noiembrie 2023

I. INTRODUCERE

Termenii și Condițiile guvernează accesul și utilizarea website-ului www.marksome.ro și reprezintă un acord juridic cu caracter obligatoriu ce operează între dumneavoastră și companie (în calitate de părți ale acordului). Acești termeni stabilesc drepturile și obligațiile tuturor persoanelor care utilizează website-ul (denumite în continuare „Utilizator“).

Accesul și utilizarea website-ului sunt condiționate de acceptarea și respectarea Termenilor și Condițiilor („Termenii”). Dacă nu sunteți de acord cu oricare parte a acestor Termeni și Condiții, atunci vă recomandăm să părăsiți website-ul.

Compania poate modifica sau completa oricând prezentele termene şi condiţii de utilizare. Modificările vor intra în vigoare imediat după publicarea pe site.

Accesul și utilizarea de către dumneavoastră a website-ului sunt, de asemenea, condiționate de acceptarea și respectarea Politicii de confidențialitate a companiei. Politica noastră de confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați website-ul și vă informează cu privire la drepturile dumneavoastră și la modul în care legea vă protejează. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate înainte de a utiliza serviciul nostru.

II. DEFINIȚII

În scopul parcurgerii cu ușurință a Termenilor, cuvintele de mai jos vor avea următorul înțeles:

 • „Compania”/„Furnizorul” („noi”, „nouă” sau „al nostru”) se referă la MARKSOME S.R.L., cu sediul în Sat Holm, Oraș Podu Iloaiei, casa nr. 25, Jud. Iași, CUI 44722381, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J22/2678/2021.
 • „Serviciul” se referă la website.
 • „Termenii și Condițiile” („Termenii”) se referă la aceste prevederi care alcătuiesc întregul acord sau contract încheiat între dumneavoastră și companie, în vederea utilizării website-ului.
 • „Terțe părți/persoane” se referă la orice persoană fizică sau juridică, entitate sau autoritate care nu figurează ca parte în contractul sau angajamentul intervenit între două părți, dar care poate avea drepturi sau obligații izvorâte din astfel de acte.
 • „Website-ul” se referă la marksome.ro.
 • Prin „Dumneavoastră” înțelegem orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică/entitatea juridică care accesează și utilizează website-ul nostru.

 

III. DESCRIEREA SERVICIULUI. LINK-URI EXTERNE

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile de marketing oferite de către Marksome precum şi accesul la articole şi informaţii de marketing.

Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Marksome nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta.

Articolele şi informaţiile publicate pe site-ul www.marksome.ro sunt realizate şi verificate de către o echipă de marketeri specialişti ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Marksome.

Prin intermediul site-ului www.marksome.ro puteţi întâlni şi accesa link-uri către alte site-uri terţe. Site-urile web sau serviciile terțe accesate astfel nu sunt deținute sau controlate de companie. Când părăsiți website-ul nostru, fie prin intermediul unui link pe site, fie prin intermediul browserului dvs. web, al dispozitivului mobil sau al altor instrumente de navigare, informațiile pe care le vizualizați nu sunt furnizate de noi.

Menționăm faptul că astfel de legături externe nu sunt cercetate, monitorizate sau verificate de adecvare, validitate, disponibilitate sau completitudine de către noi. Nu garantăm, nu susținem și nu ne asumăm responsabilitatea pentru acuratețea sau fiabilitatea oricărei informații oferite de site-uri web terțe. Nu vom fi părți și/sau nu vom fi în niciun fel responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru niciun bun, servicii, informații, resurse și/sau conținut disponibile pe sau prin intermediul oricărui site web sau servicii terțe, pentru orice tranzacții sau comunicările pe care le puteți avea cu terți sau pentru orice prejudiciu, daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu oricare dintre cele de mai sus sau utilizarea sau încrederea dvs. în materialele sau conținutul sau practicile comerciale ale oricărei terțe părți.

 

Compania nu are control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror site-uri web sau servicii terțe. Vă recomandăm să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

 

IV. LICENȚĂ

Dacă nu se specifică altfel, www.marksome.ro și/sau furnizorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală pentru tot conținutul de pe website. Pentru claritate, prin conținut se înțelege tot conținutul accesibil în orice moment. Conținutul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, imagini/fotografii, text, grafică și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a companiei sau a partenerilor afiliați, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Compania vă oferă o licență limitată, personală, neexclusivă și netransferabilă pentru a utiliza conținutul și acest serviciu, în fiecare caz exclusiv pentru uz personal. Această licență se supune respectării de către dumneavoastră a acestor Termeni. Sunteți de acord să nu faceți nicio utilizare comercială a serviciului sau a oricărui conținut.

Nu aveți alte drepturi asupra serviciului sau asupra oricărui conținut în afară de licența menționată mai sus. Este interzisă modificarea, editarea, copierea, duplicarea, (re)distribuirea, reproducerea/republicarea, vinderea, închirierea, împrumutul, crearea de derivate, efectuarea de inginerie inversă, modificarea, îmbunătățirea, acordarea accesului sau utilizarea în alt mod a serviciilor sau a conținutului în scopuri comerciale.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres în acești Termeni. Licența menționată mai sus va expira instantaneu dacă încălcați oricare dintre acești Termeni.

 

V. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Marksome S.R.L. sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu este permisă modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.

Mărcile, logo-urile, caracterele și alte mărci de serviciu (denumite, colectiv, „Mărci”) ce apar pe acest website aparțin Marksome S.R.L.  Compania îşi va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părţi a materialelor, accesul sau folosirea informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei româneşti sau internaţionale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Marksome îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea potrivit legii a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-ului, a conţinutului sau a securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Marksome şi serviciile sale.

 

VI.REGULI DE UTILIZARE. INTERDICȚII

Accesul la website îi este permis oricărui utilizator. Pentru motive justificate, furnizorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorului la conținutul website-ului în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității utilizatorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel compania.

Nu sunt permise:

 • Copierea, multiplicarea şi distribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe acest site;
 • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea informaţiilor sau a materialelor publicate;
 • Folosirea oricăror adrese de email publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de emailuri justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;
 • Utilizatorul nu poate utiliza mecanisme, instrumente, programe de calculator sau proceduri care au sau ar putea avea un impact negativ asupra funcționării echipamentelor furnizorului, securității internetului sau a altor utilizatori de internet;
 • Utilizatorul nu poate desfășura activități orientate spre împiedicarea sau restricționarea funcționării serverului furnizorului pe care acestea operează serviciile sau să efectueze alte atacuri la acest server, cu sau fără asistență în astfel de activități din partea unor terți. În special serverul furnizorului pe care acesta operează serviciul nu poate fi încărcat cu solicitări automate.

Nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz.

VII. RĂSPUNDERE. DESPĂGUBIRI

Deși depunem toate eforturile pentru a oferi acces la website și la serviciile acestuia unui număr cât mai mare de utilizatori, având în vedere diversitatea tehnică a dispozitivelor hardware, sistemelor de operare și a altor specificații tehnice, nu putem garanta compatibilitatea și funcționarea corectă a tuturor dispozitivelor și sistemelor operaționale utilizate de dumneavoastră.

Este exclusă răspunderea pentru buna funcționare a website-ului și disponibilitatea oricărui serviciu. Ne rezervăm dreptul de a vă refuza accesul la serviciul nostru în orice moment din motive care nu pot fi controlate în mod rezonabil.

Nu putem fi trași la răspundere pentru nicio disfuncționalitate sau dificultate în utilizarea oricărui serviciu al website-ului cauzată de funcționarea dispozitivelor IT utilizate de dumneavoastră, întreruperi de curent, defecțiuni ale rețelei de comunicații și alte probleme tehnice legate de echipamentele/serviciile furnizate direct de către terți și pentru care nu suntem responsabili.

De asemenea, pot exista erori, greșeli sau inexactități în conținutul publicat pe website. Nu oferim niciun fel de garanții cu privire la securitatea, disponibilitatea, actualitatea, corectitudinea sau integritatea serviciului sau conținutului disponibil.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii din conţinutul site-ului.

În măsura permisă de lege, nu vom fi răspunzători pentru:

 • Daune materiale de orice fel rezultate din accesarea sau utilizarea website-ului;
 • Acces neautorizat la sau utilizarea serverelor noastre și/sau a tuturor informațiilor stocate pe acestea;
 • Comportament defăimător, ofensator sau ilegal al oricărei terțe părți;
 • Pierderi sau daune indirecte, punitive, incidentale sau consecutive care decurg din/în orice fel legate de accesul/utilizarea serviciului sau de întârzierea sau incapacitatea de a accesa, afișa sau utiliza serviciul;
 • Orice viruși informatici, software, produse și servicii obținute prin intermediul website-ului sau care decurg din accesul sau utilizarea website-ului.

Compania (precum și membrii, angajații, partenerii, consultanții, contractanții, afiliații și succesorii noștri) nu își asumă nicio răspundere, în niciun caz, pentru procesele, acțiunile, procedurile și pretențiile terților formulate împotriva dumneavoastră. Veți suporta integral toate daunele și cheltuielile (inclusiv taxele legale) care decurg din sau sunt legate de:

 1. utilizarea sau accesarea în mod eronat a website-ului și conținutului său;
 2. încălcarea de către dumneavoastră a oricăruia dintre acești Termeni;
 3. încălcarea de către dumneavoastră a legilor și reglementărilor aplicabile;
 4. orice pretenție potrivit căreia orice informație nou furnizată de către dumneavoastră în legătură cu website-ul și conținutul său a cauzat prejudicii sau a încălcat în alt mod drepturile unei terțe persoane, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală ale terților, dreptul la confidențialitate sau publicitate;
 5. orice dispută pe care o aveți cu orice terță parte legată de sau în legătură cu website-ul sau conținutul său.

 

Răspunderea pentru informaţiile, opiniile şi conţinutul articolelor publicate pe site-ul www.marksome.ro, pe blogul Marksome aparţin în exclusivitate autorilor.

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Compania se obligă să respecte prevederile legale privind protecția datelor. În special, se face referire în acest context la Regulamentul general al UE privind protecția datelor nr. 679/2016 (GDPR) aplicabil.

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor numai în conformitate cu reglementările relevante privind protecția datelor, în conformitate cu cerințele de limitare a prelucrării în funcție de scop și de minimizare a datelor. În consecință, datele utilizatorului vor fi prelucrate dacă există permisiunea legală, în special dacă datele sunt necesare pentru a furniza serviciile noastre, dacă sunt necesare pentru satisfacerea intereselor legitime ale companiei sau dacă a fost dat consimțământul.

Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care completează Termenii și Condițiile.

IX. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

Site-ul nostru web folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt informații sub formă de fișiere, cantități mici de date, care sunt transferate de pe serverul nostru web sau serverele web ale terților către browser-ul utilizatorului și stocate acolo pentru a fi recuperate ulterioare. Acestea servesc pentru a face utilizarea site-ului web mai ușoară și mai convenabilă pentru vizitator sau pentru a activa anumite funcții.

Pentru mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim și opțiunile dvs. în ceea ce le privește, vă rugăm parcurgeți Politica noastră privind cookie-urile. Această politică explică cum să controlați cookie-urile și cum vă puteți opune colectării și procesării datelor prin aceste tehnologii.

X. FORȚA MAJORĂ

Niciuna dintre părțile prezentului acord nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră. Conform dispozițiilor art. 1351 din Codul Civil, forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Un astfel de eveniment conduce la excluderea răspunderii și în situația în care apare la nivelul subcontractanților, furnizorilor și subcontractanților acestora.

În caz de forță majoră, vă vom informa în termen de maximum cinci (5) zile de la producere și vă vom comunica dovada emisă de autoritățile competente în termen de 15 (cincisprezece) zile de la producere. De asemenea, vă vom informa despre încetarea acesteia în termen de 15 (cincisprezece) zile de la încetarea situației respective.

XI. LEGEA APLICABILĂ. JURISDICȚIA

Dispozițiile din prezenții Termeni sunt supuse legii române.

În cazul unor eventuale litigii apărute între companie și utilizatori, se va încerca întâi rezolvarea pe cale amiabilă a acestora.  Dacă părțile nu ajung la o înțelegere, atunci acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe teritoriul României.

XII. MODIFICAREA WEBSITE-ULUI

 Putem modifica și îmbunătăți periodic website-ul și/sau serviciile furnizate prin intermediul acestuia. Putem adăuga sau elimina funcționalități sau caracteristici ale site-ului.

De asemenea, putem suspenda sau înceta parțial sau integral, temporar sau definitiv, funcționarea website-ului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

 Nu puteți cesiona drepturile și obligațiile acordate în acești Termeni fără acordul nostru scris. Compania poate atribui drepturile și obligațiile stabilite conform acestui set de termeni unor terți.

Dacă orice termen sau prevedere din acești Termeni și Condiții sau orice document inclus sau la care se face referire în acești termeni este considerat de către o instanță competentă ca fiind contrar legii, termenul sau documentul respectiv va fi eliminat, iar restul prevederilor nu vor fi afectate. De asemenea, în măsura permisă de lege, aplicarea acelei prevederi persoanelor fizice/juridice sau alte circumstanțe decât cele cărora aceasta este invalidă sau inaplicabilă nu va fi afectată de nulitatea acesteia. Fiecare prevedere a politicii va fi valabilă și aplicabilă în măsura permisă de lege.

Acest set de termeni guvernează relația dintre dumneavoastră și noi. Cu toate acestea, nicio prevedere nu poate interpretată în sensul stabilirii între părți a unei relații de tip parteneriat, asociere în participațiune, sau a unei relații de tip angajat-angajator între dumneavoastră și noi.

Niciuna dintre părți nu va avea niciun drept, putere sau autoritate, expresă sau implicită, de a o reprezenta legal pe cealaltă.

XIV. CONTACT

Dacă aveți întrebări referitoare la acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la următoarele adrese:

 

MARKSOME S.R.L.

Adresă poștală: Sat Holm, Oraș Podu Iloaiei, casa nr. 25, Jud. Iași.

E-mail: office@marksome.ro